ZAKRES DZIAŁAŃ :

  • HOLISTYCZNA KONCEPCJA OPRAWY IMPREZY 
  • POMYSŁY KREATYWNE 
  • PROJEKT I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW POS 
  • OBSŁUGA STREF SPRZEDAŻY 
  • ARTIST & CELEBRITY MANAGEMENT 
  • ORANIZACJA STREF ROZRYWKI 
  • ZABEZPIECZENIE ENERGETYCZNE