DATA I MIEJSCE: W OKRESIE WAKACYJNYM W LATACH 2004-2015 I  WOJ. MAZOWIECKIE 
 

ZAKRES DZIAŁAŃ:

  • HOLISTYCZNE OPRACOWANIE KONCEPCJI IMPREZY 
  • PLANOWANIE MEDIÓW 
  • ANALIZA EFEKTYWNOSCI KAMPANII 
  • OPRACOWANIE I OBSŁUGA PLATFORMY KONKURSOWEJ 
  • PROJKETY I PRODUKCJA GRAFICZNA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
  • ORGANIZACJA TECHNICZNA : SCENA, DŹWIĘK , ŚWIATŁO , MULTIMEDIA, HALE NAMIOTOWE
  • OPRACOWANIE LOGISTYKI, INFRASTRUKTURY I ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ
  • ARTIST & CELEBRITY MANAGEMENT