DATA I MIEJSCE : DRUGA POŁOWA LIPCA OD 1995 DO DZIŚ OSTRÓDA

ZAKRES DZIALAŃ

  • AUTORSKIE OPRACOWANIE KONCEPCJI IMPREZY 
  • LINE UP I PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA IMPREZY 
  • PRZYGOTOWANIE KAMPANII MEDIALNEJ 
  • ANALIZA EFEKTYWNOSCI KAMPANII 
  • PROJKETY I PRODUKCJA GRAFICZNA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
  • OPRACOWANIE LOGISTYKI, INFRASTRUKTURY I ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ
  • ARTIST & CELEBRITY MANAGEMENT
  • OBSŁUGA TECHNICZNA: SCENA, DŹWIĘK , ŚWIATŁO , MULTIMEDIA 
  • PROJEKT I PRODUKCJA SCENOGRAFII
  • POZYSKIWANIE DODATKOWYCH SPONSORÓW I PARTNERÓW WYDARZENIA