DATA I MIEJSCE:
09.08.2015 ŁÓDŹ

ZAKRES DZIALAŃ: 

 • AUTORSKIE OPRACOWANIE KONCEPCJI IMPREZY 
 • LINE UP I PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA IMPREZY 
 • PRZYGOTOWANIE KAMPANII MEDIALNEJ 
 • ANALIZA EFEKTYWNOSCI KAMPANII 
 • PROJKETY I PRODUKCJA GRAFICZNA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
 • OPRACOWANIE LOGISTYKI, INFRASTRUKTURY I ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ
 • ARTIST & CELEBRITY MANAGEMENT
 • ORGANIZACJA TECHNICZNA: SCENA, DŹWIĘK , ŚWIATŁO , MULTIMEDIA 
 • PROJEKT I PRODUKCJA SCENOGRAFII
 • POZYSKIWANIE DODATKOWYCH SPONSORÓW I PARTNERÓW WYDARZENIA 
 • WSPÓŁPRACA Z MIASTEM
 • OBSŁUGA VIP