ZAKRES DZIALAŃ: 

  • PRZYGOTOWANIE SCENARIUSZA IMPREZY PRZY WSPÓPRACY Z TV POLSAT
  • PRZYGOTOWANIE KAMPANII MEDIALNEJ 
  • ANALIZA EFEKTYWNOSCI KAMPANII 
  • PROJKETY I PRODUKCJA GRAFICZNA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
  • OPRACOWANIE LOGISTYKI, INFRASTRUKTURY I ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ
  • ARTIST & CELEBRITY MANAGEMENT
  • ORGANIZACJA TECHNICZNA: DŹWIĘK , ŚWIATŁO , MULTIMEDIA 
  • PROJEKT I PRODUKCJA SCENOGRAFII