ZAKRES DZIALAŃ: 

  • AUTORSKIE PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI I PROGRAMU IMPREZY 
  • PLANOWANIE MEDIÓW 
  • ANALIZA EFEKTYWNOSCI KAMPANII 
  • PROJKETY I PRODUKCJA GRAFICZNA MATERIAŁÓW REKLAMOWYCH 
  • OPRACOWANIE LOGISTYKI, INFRASTRUKTURY I ZABEZPIECZENIA IMPREZY MASOWEJ
  • ARTIST & CELEBRITY MANAGEMENT
  • ORGANIZACJA TECHNICZNA: SCENA, DŹWIĘK , ŚWIATŁO , MULTIMEDIA 
  • PROJEKT I PRODUKCJA SCENOGRAFII
  • POZYSKIWANIE DODATKOWYCH SPONSORÓW I PARTNERÓW WYDARZENIA